Vildtsygdomme

Her finder du beskrivelser af vildtsygdomme i Danmark samt visse alvorlige vildtsygdomme, der forekommer andre steder i Europa. Søger du information om, hvorvidt et (sygt) vildt dyr kan spises eller ej? Så se under fanebladet Vildthygiejnekursus, hvor du finder information om sygdomsfremkaldende mikroorganismer i fødevarer (fødevarehygiejne), og du kan også se billeder af normale og syge organer i vildt.

Syge eller dødfundne rovdyr kan bære sygdomme der kan smitte til mennesker (zoonoser) og bør derfor håndteres med omtanke. Der bør bæres engangshandsker under håndteringen eller foretages grundig håndvask umiddelbart efter håndteringen. 

https://www.vildtsundhed.dk/vildtsygdomme
23 MAJ 2022