Normale og syge organer

Flere dyresygdomme kan bevirke, at vildtet er uegnet som fødevare. Det er den enkelte jægers eget ansvar at foretage denne vurdering. Herunder kan du læse om, hvad man bør gøre, hvis man har nedlagt et stykke vildt, der mistænkes for at være sygt. Vælg først dyreart og derefter det pågældende organ. Øverst ses et foto af et normalt/raskt organ for at skabe et sammenligningsgrundlag.

http://www.vildtsundhed.dk/vildthygiejne/normale-og-syge-organer
23 MAJ 2022