Videnblad

Videnblad 4

Opgørelse af sundhedsparametre på rådyr i 2010/11 og 2011/12 baseret på oplysninger fra jægere og andre borgere.

Videnblad 3

Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010/11 og 2011/12 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere.

Videnblad 2

Opgørelse af sundhedsparametre på rådyr i 2010-11 baseret på oplysninger fra jægere og andre borgere.

Videnblad 1

Center for Vildtsundhed præsenterer den første, foreløbige analyse af oplysninger om 699 rådyr, der blev indrapporteret på det indtastningsmodul, der blev lanceret ved bukkejagtens start i maj 2010.

 

 

http://www.vildtsundhed.dk/om-vildtsundhed-dk/arkiv/videnblad
7 MARTS 2021