Overvågning og forskning

På disse sider finder du beskrivelser af nogen af de aktuelle overvågnings og forskningsprojekter som Vildtsundhed.dk er en del af.

Vildtsundhed.dk overvåger løbende sundheden i danske vildtbestande. Overvågningen omfatter både passiv overvågning (undersøgelser baseret på dødfundne vildtlevende dyr indsendt fra hele landet) og aktiv overvågning (baseret primært på jagtskudt eller reguleret vildt). Både den passiv og aktiv overvågning danner grundlag for forskning.

Formålet med den passive overvågning er primært at fungere som meldesystem for sygdoms­udbrud eller øget dødelighed og at danne grundlag for identifikation af første sygdomstilfælde i et område. Den passive overvågning kan ofte danne grundlag for identifikation af mulige årsager, herunder nye/eksotiske sygdomme.

Ved den aktive overvågning foretages målrettede prøveindsamlinger i udvalgte populationer, hvor nærmere undersøgelser kan klarlægge sundhedsstatus, samt forekomst af specifikke mikroorganismer eller giftstoffer. Formålet med den aktive overvågning er primært at evaluere sygdomsproblemers omfang og betydning for vildtsundhed, herunder også sygdomme der ikke forårsager øget dødelighed, men i stedet giver andre problemer f.eks. goldhed eller dårlig trivsel.  Sådanne undersøgelser kan også have til formål at evaluere behov og mulighed for vildtforvaltningsmæssige tiltag/indgreb. 


Jæger udtager blodprøver fra nedlagt rådyr. Blodprøverne skal udtages umiddelbart efter nedlæggelse for at undgå at prøven ødelægges af hæmolyse og koagulation. 

http://www.vildtsundhed.dk/om-vildtsundhed-dk/aktiviteter/overvaagning_forskning
23 MAJ 2022