Om Vildtsundhed.dk

Vildtsundhed.dk forsker i vildtsygdomme og overvåger sundheden i danske vildtbestande. Vildtsundhed.dk hører under Center for Diagnostik DTU i samarbejde med Aalborg Universitet, og støttes af Miljøstyrelsen.

Center for Diagnostik DTU (tidligere DTU Veterinærinstituttet) har siden 1932 undersøgt vildt i Danmark, hvilket er længere tid end i noget andet land. Centret råder over moderne sektionslokaler og laboratorier, der kan håndtere potentielt smittefarligt materiale. Laboratorierne er udstyret til tidssvarende diagnostik og forskning inden for patologi, parasitologi, bakteriologi og virologi. I 2019 gik DTU sammen med Alborg Universitet omkring håndtering af faldvildt overvågningen. AAU råder ligeledes over sektionslokaler til formålet.

http://www.vildtsundhed.dk/om-vildtsundhed-dk
1 DECEMBER 2021