Vejledning til indsendelse af faldvildt

Som led i overvågningen af sygdomme hos vilde dyr i Danmark, kan dødfundne vilde dyr undersøges hos Center for Diagnostik DTU i Lyngby og hos Aalborg Universitet. 

Undersøgelser af vilde dyr er gratis for indsenderen og svaret på obduktionen og eventuelle yderligere undersøgelser sendes direkte til indsenderen. 

 

Indsendelse med post skal ske til Center for Diagnostik DTU i Lyngby.

 

Indleveres dyrene personligt kan det ske til både

  • Center for Diagnostik DTU i Lyngby
  • Aalborg Universitet i Aalborg
  • Aalborg Universitet i Esbjerg. 
  • Naturstyrelsens lokale enheder.

Ved personlig indlevering, kontakt ALTID laboratoriet for at aftale modtagelse. 

 

Emballering af dyret
Inden dyret sendes skal det pakkes forsvarligt ind, så der ikke sker udsivning af væsker fra pakken.

 

  • Pak dyret ind i avispapir, håndklæder eller andet sugende materiale.
  • Læg det i en lukket plasticpose/kasse eller lignende.
  • Læg dyret i en stødsikker kasse, som sikre at det ikke bliver klemt under transporten.
  • Vedlæg indsendelsesblanket eller andet papir med følgende information: Findested, dato for fund/nedlagt, dyreart, navn og e-mail på indsender.

 

Indsendelse
Ved indsendelse bør det ske mandag til torsdag for at sikre at dyret ikke ligger på et postkontor weekenden over. Inden indsendelse opbevares dyret på køl eller eventuelt i fryseren. Der kan eventuelt lægges kølelegemer (eksempelvis plastikflasker med frossent vand) i pakken for at bremse forrådnelsesprocessen.

Det er altid bedst at indsende hele dyr, da forrådnelsen sker langsommere, hvis ikke dyret har været åbent. Derudover kan der gemme sig værdifulde informationer i andre organer end det, der umiddelbart ser sygt ud.

Indsendelsesblanket til faldvildt skal udfyldes og ledsage dyret ved forsendelsen. 

OBS! Hvis du oplever problemer med udfyldelse af blanketten, så benyt Explorer.

Indsendelsesblanket

Indlevering af faldvildt

Kontakt altid laboratoriet inden indsendelse/indlevering:

Center for Diagnostik DTU
Henrik Dams Alle
Bygning 205
2800 Kgs. Lyngby

Kontakt: 
Heidi Huus Petersen
Tlf. 93 51 16 45
Mail: vildtsunhed@dtu.dk 

Aalborg Universitet
Frederik Bajers Vej 7H
9220 Aalborg Ø

eller

Niels Bohrs Vej 8
6700 Esbjerg

Kontakt:
Sussie Pagh
Mail: sup@bio.aau.dk 

http://www.vildtsundhed.dk/doedfundet-vildt/vejledning_ved_indsendelse_af_faldvildt
21 JANUAR 2022