Indlevering af vildt

Faldvildt kan blive undersøgt uden omkostninger ved Aalborg Universitet, som led i overvågningen af sygdomme hos vilde dyr i Danmark.

Faldvildt inkluderer:

  • Dødfundne vilde dyr
  • Trafikdræbte dyr
  • Strandede havpattedyr
  • Dyr nedlagt ved jagt med tegn på sygdom.

Faldvildtundersøgelserne udgør den såkaldte passive overvågning af vildtsygdomme i Danmark og bygger på borgernes hjælp med indsamling af dyrene. 

Observerer du vilde dyr med tegn på sygdom
Hvis du observerer et vildt dyr som udviser tegn på sygdom, eller har du mistanke om sygdom eller øget dødelighed i lokale vildtbestande, er du også meget velkommen til at 
kontakte Vildtsundhed.dk.

 

Indsendelse af faldvildt til undersøgelse

Enhver borger kan indsende faldvildt til undersøgelse. Faldvildtet undersøges i henhold til laboratoriets vurdering eller ud fra indsenders information om dyret, og undersøgelserne er gratis, men indsender skal selv afholde udgifter til forsendelse af dyret. 

 

Vejledning ved indsendelse

Find vejledning og blanket ifm. indsendelse af faldvildt her: 

OBS: Blanketten er til Aalborg Universitet. Viser den indsendelse til DTU bedes du opdatere din browser og prøve at downloade igen!

 

 

 

http://www.vildtsundhed.dk/doedfundet-vildt
23 MAJ 2022