Om Vildtsundhed.dk

Faldvildtordningen som formidles via Vildtsundhed.dk forsker i vildtsygdomme og overvåger sundheden i danske vildtbestande. Den praktiske håndtering af faldvildtordningen er efter nedlukning af de veterinære aktiviteter på Center for Diagnostik DTU pr. 31. december 2021 foreløbig overdraget til Aalborg Universitet (AAU), som har været en del af faldvildtkonsortiet siden juni 2019.

 

Faldvildtordningen har eksisteret siden 1932 undersøgt vildt i Danmark, hvilket er længere tid end i noget andet land.

 

Faldvildtordningen har et samarbejde med Naturstyrelsens enheder, hvor faldvildt kan afleveres til obduktion.

 

 

http://www.vildtsundhed.dk/Om-Vildtsundhed-dk
23 MAJ 2022