Vejledning ved indsendelse af faldvildt

Dødfundne vilde dyr undersøges hos Center for Diagnostik DTU i Lyngby som led i overvågningen af sygdomme hos vilde dyr i Danmark.

Indsendelse skal ske til:

Center for Diagnostik DTU
Henrik Dams Allé
Bygning 205B
2800 Kgs. Lyngby

Direkte telefon 35 88 62 50 

Undersøgelser af vilde dyr er gratis for indsenderen og svaret på obduktionen og eventuelle yderligere undersøgelser sendes direkte til indsenderen. Indsendelsesblanket til faldvildt skal udfyldes og ledsage dyret ved forsendelsen. OBS! Hvis du oplever problemer med udfyldelse af blanketten, så prøv en anden browser.

Inden dyret sendes skal det pakkes forsvarligt ind, så der ikke sker udsivning af væsker fra pakken. Dette kan eksempelvis ske ved at pakke dyret ind i avispapir, håndklæder eller andet sugende materiale og lægge det i en lukket plasticpose/kasse eller lignende. Herefter lægges dyret i en stødsikker kasse, som sikre at det ikke bliver klemt under transporten.

Indsendelse bør ske mandag til torsdag for at sikre at dyret ikke ligger på et postkontor weekenden over. Inden indsendelse opbevares dyret på køl eller eventuelt i fryseren. Der kan eventuelt lægges kølelegemer (eksempelvis plastikflasker med frossent vand) i pakken for at bremse forrådnelsesprocessen.

Det er altid bedst at indsende hele dyr, da forrådnelsen sker langsommere, hvis ikke dyret har været åbent. Derudover kan der gemme sig værdifulde informationer i andre organer end det, der umiddelbart ser sygt ud.

http://www.vildtsundhed.dk/Doedfundet_vildt/Vejledning_ved_indsendelse_af_faldvildt.aspx
23 JANUAR 2020